Dobrodošli na portal za multilateralne kompenzacije!


Doba finansijske krize, nelikvidnosti i nesolventnosti, otežava vaše poslovanje? Svima dugujete, a niko vam ne plaća? Imate blokirane račune? Konstantno morate moliti kupce da vam plate ono što ste davno isporučili?

Mi vam omogućavamo da preko multilateralnih kompenzacija bez korištenja novca, bankarske provizije ili sudskih troškova prelomite tj. kompenzirate vaše dugove sa vašim potraživanjima. 

Dodatno imate mogućnost da svoje proizvode ponudite u kompenzaciju i time zatvorite vlastite dugove, ili da svoja potraživanja naplatite kroz narudžbu proizvoda drugih firmi koje čak nisu vaš direktni dužnik u vidu robne multi-kompenzacije.

Snaga našeg portala leži u sofisticiranom softerskom algoritmu koji u realnom vremenu vrši povezivanje i zatvaranje mogućih finansijskih multi-kompenzacija nad bazom od preko 120.000 firmi iz čitave BiH.  Vaše je samo da unesete svoja potraživanja, a mi ćemo dalje naći lance za zatvaranje.

Registracija i korištenje servisa su do prve kompenzacije besplatni!

Detaljan opis rada servisa?

Copyright © KOMPEX 2018.