Često postavljena pitanja


Koliko i kada se plaća usluga kompenziranja?
Vaša prijava i unos vaših potraživanja su besplatni. Nakon što naš sistem nađe predložak za kompenzaciju vi ćete automatski dobiti obavijest da uplatite iznos kredita koji je potreban za zatvaranje kompenzacije. Taj iznos je 1% od iznosa zatvaranja.

 

Koja potraživanja se mogu unositi? Stečaj, sudska odluka?
Mogu se unositi sva potraživanja osim prema firmama u statusu stečaja i likvidacije.

 

Šta ako zaboravim lozinku?
Na formi za prijavu imate mogućnost da resetujete šifru: https://kompex.ba/PassReset.aspx

 

Šta ako duznik nije u sistemu?
U slučaju da prilikom unosa potraživanja, vaš dužnik ne postoji u našoj bazi, istog možete odmah usputno prijaviti sa dva osnovna podatka: Naziv firme i ID Broj

 

Zbog čega treba popuniti pristupnu izjavu?
Popunjavanjem i potpisivanjem pristupne prijave osiguravamo ozbiljnost poslovanja i posvećenost učesnika u radu sistema. Time osiguravamo i tačnost informacija i unesenih potraživanja.

 

Da li se potraživanja mogu obrisati i kako?
Da, potraživanja se mogu obrisati i mijenjati sve dok ne učestvuju u nekoj kompenzaciji. Nakon toga se eventualno može promijeniti iznos potraživanja, ali ne na manje od iznosa koji je već zatvoren.

 

Zašto je šifra tako komplikovana?
Šifra je automatski generisana tako da niko ne može pogoditi vašu šifru. To je zbog sigurnosti vaših podataka.

 

Koliko su sigurni podaci?
Mi se obavezujemo da vaše podatke nećemo dati niti prodati bilo kojem trećem subjektu. Portal je osiguran sa SSL enkripcijom i sva komunikacija prema portalu je kriptovana.

 

Šta ako se ne slažem sa unesenim potraživanjem drugog korisnika?
Ukoliko je neka firma prijavila potraživanje prema vama koje vi smatrate spornim i ne želite da eventualno bude kompenzirano, imate pravo da ga osporite. Ovo možete vrlo jednostavno uraditi preko stranice dugovanja.

 

Za sva dodatna pitanja, stojimo Vam na raspolaganju. Kontaktirajte nas.

Copyright © KOMPEX 2018.