Naše usluge


Svrha web portala KOMPEX.ba je dugoročna pomoć svim pravnim osobama pri rješavanju problema naplate pomoću multilateralnih kompenzacija. Nadamo se da će vam upotreba naše usluge olakšati poslovanje i riješiti sve probleme vezane uz naplatu potraživanja. KOMPEX.ba ima svrhu da proširi i poveže pravne subjekte preko njihovih potraživanja Rastom broja klijenata stvorit će se uslovi za njihovo dugoročno povezivanje i ojačavanje poslovnih veza.

Uslugu koju Vam pruža web portal KOMPEX.ba je povezivanje Vaših potraživanja kroz multilateralne kompenzacije preko više pravnih subjekata sa Vašim obavezama. Sistem treba da omogući što veći broj pravnih lica koja će prijavljivati potraživanja i zatvoriti krug potraživanja. Na Vama je da unesete potraživnja, koja smatrate da nisu naplativa u kratkom roku ili nikako nisu naplativa, na osnovu njih se kontaktiraju Vaši dužnici koji takođe moraju unijeti njihova potraživanja prema drugim pravnim licima i tako se progresivnim širenjem potraživanja između pravnih lica stvara lanac koji bi trebao da dovede do potraživanja određenog pravnog lica prema Vama. KOMPEX.ba unošenjem posljednjeg potraživanja prema Vama šalje obavijest svim učesnicima da je Multilateralna kompenzacija moguća i poziva sve učesnike da potvrde i ovjere dokument.

Detaljane uslove naših usluga kao i cjenovnik  možete naći u  Opštim uslovima

Copyright © KOMPEX 2018.